Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oosterhout

Oosterhout

48,5%sociaal-cultureel
46,7%ecologisch
44,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,2%
36,5%Politieke participatie43,1%
52,7%Woonomgeving69,1%
52,8%Veiligheid40,1%
42,6%Onderwijs50,6%
37,2%Gezondheid50,4%
56,5%Kunst en cultuur52,4%
28,8%Economische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,2%Maatschappelijke participatieA
43,1%Politieke participatieB
69,1%WoonomgevingC
40,1%VeiligheidD
50,6%OnderwijsE
50,4%GezondheidF
52,4%Kunst en cultuurG
38,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,2%
63,4%Water55,4%
38,7%Afval en grondstoffen52,9%
37,5%Energie37,1%
29,8%Natuur en landschap49,8%
42,2%Hinder en calamiteiten44,2%
60,3%Lucht43,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,2%BodemA
55,4%WaterB
52,9%Afval en grondstoffenC
37,1%EnergieD
49,8%Natuur en landschapE
44,2%Hinder en calamiteitenF
43,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,5%
35,3%Arbeid47,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
37,1%Kennis44,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,5%ConcurrentievermogenA
47,1%ArbeidB
35,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,8%KennisE