Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oss

Oss

49,8%sociaal-cultureel
45,9%ecologisch
44,4%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,2%
36,5%Politieke participatie45,8%
52,7%Woonomgeving61,8%
52,8%Veiligheid46,4%
42,6%Onderwijs50,6%
37,2%Gezondheid50,8%
56,5%Kunst en cultuur50,2%
28,8%Economische participatie38,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,2%Maatschappelijke participatieA
45,8%Politieke participatieB
61,8%WoonomgevingC
46,4%VeiligheidD
50,6%OnderwijsE
50,8%GezondheidF
50,2%Kunst en cultuurG
38,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem36,3%
63,4%Water60,3%
38,7%Afval en grondstoffen40,9%
37,5%Energie28,7%
29,8%Natuur en landschap43,4%
42,2%Hinder en calamiteiten61,1%
60,3%Lucht50,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
36,3%BodemA
60,3%WaterB
40,9%Afval en grondstoffenC
28,7%EnergieD
43,4%Natuur en landschapE
61,1%Hinder en calamiteitenF
50,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,7%
35,3%Arbeid42,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden38,8%
37,1%Kennis53,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,7%ConcurrentievermogenA
42,5%ArbeidB
34,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
38,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,4%KennisE