Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rucphen

Rucphen

46,2%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
38,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,7%
36,5%Politieke participatie41,7%
52,7%Woonomgeving67,6%
52,8%Veiligheid49,3%
42,6%Onderwijs51,6%
37,2%Gezondheid38,7%
56,5%Kunst en cultuur23,9%
28,8%Economische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,7%Maatschappelijke participatieA
41,7%Politieke participatieB
67,6%WoonomgevingC
49,3%VeiligheidD
51,6%OnderwijsE
38,7%GezondheidF
23,9%Kunst en cultuurG
53,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,5%
63,4%Water83,3%
38,7%Afval en grondstoffen45,8%
37,5%Energie23,1%
29,8%Natuur en landschap37,5%
42,2%Hinder en calamiteiten71,6%
60,3%Lucht57,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,5%BodemA
83,3%WaterB
45,8%Afval en grondstoffenC
23,1%EnergieD
37,5%Natuur en landschapE
71,6%Hinder en calamiteitenF
57,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,1%
35,3%Arbeid32,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,4%
37,1%Kennis20,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,1%ConcurrentievermogenA
32,8%ArbeidB
29,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
20,2%KennisE