Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

59,0%sociaal-cultureel
52,8%ecologisch
40,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie58,0%
36,5%Politieke participatie51,7%
52,7%Woonomgeving54,1%
52,8%Veiligheid71,9%
42,6%Onderwijs58,7%
37,2%Gezondheid59,7%
56,5%Kunst en cultuur49,4%
28,8%Economische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
58,0%Maatschappelijke participatieA
51,7%Politieke participatieB
54,1%WoonomgevingC
71,9%VeiligheidD
58,7%OnderwijsE
59,7%GezondheidF
49,4%Kunst en cultuurG
68,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem56,5%
63,4%Water61,1%
38,7%Afval en grondstoffen50,7%
37,5%Energie36,3%
29,8%Natuur en landschap34,0%
42,2%Hinder en calamiteiten67,2%
60,3%Lucht63,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
56,5%BodemA
61,1%WaterB
50,7%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
34,0%Natuur en landschapE
67,2%Hinder en calamiteitenF
63,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,0%
35,3%Arbeid45,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
37,1%Kennis38,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,0%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
31,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,6%KennisE