Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Someren

Someren

53,3%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
44,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,5%
36,5%Politieke participatie46,6%
52,7%Woonomgeving57,8%
52,8%Veiligheid62,0%
42,6%Onderwijs58,8%
37,2%Gezondheid61,4%
56,5%Kunst en cultuur29,7%
28,8%Economische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,5%Maatschappelijke participatieA
46,6%Politieke participatieB
57,8%WoonomgevingC
62,0%VeiligheidD
58,8%OnderwijsE
61,4%GezondheidF
29,7%Kunst en cultuurG
57,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,7%
63,4%Water62,5%
38,7%Afval en grondstoffen56,6%
37,5%Energie23,7%
29,8%Natuur en landschap31,9%
42,2%Hinder en calamiteiten67,6%
60,3%Lucht38,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,7%BodemA
62,5%WaterB
56,6%Afval en grondstoffenC
23,7%EnergieD
31,9%Natuur en landschapE
67,6%Hinder en calamiteitenF
38,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,2%
35,3%Arbeid51,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid23,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
37,1%Kennis39,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,2%ConcurrentievermogenA
51,7%ArbeidB
23,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,2%KennisE