Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Steenbergen

Steenbergen

46,3%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
39,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,6%
36,5%Politieke participatie42,4%
52,7%Woonomgeving53,3%
52,8%Veiligheid56,9%
42,6%Onderwijs54,1%
37,2%Gezondheid49,4%
56,5%Kunst en cultuur23,5%
28,8%Economische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,6%Maatschappelijke participatieA
42,4%Politieke participatieB
53,3%WoonomgevingC
56,9%VeiligheidD
54,1%OnderwijsE
49,4%GezondheidF
23,5%Kunst en cultuurG
46,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem76,6%
63,4%Water65,9%
38,7%Afval en grondstoffen38,1%
37,5%Energie27,1%
29,8%Natuur en landschap39,0%
42,2%Hinder en calamiteiten58,7%
60,3%Lucht40,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
76,6%BodemA
65,9%WaterB
38,1%Afval en grondstoffenC
27,1%EnergieD
39,0%Natuur en landschapE
58,7%Hinder en calamiteitenF
40,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen61,3%
35,3%Arbeid44,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid27,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,4%
37,1%Kennis29,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
61,3%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
27,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,1%KennisE