Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waterland

Waterland

59,6%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,0%
36,5%Politieke participatie64,6%
52,7%Woonomgeving43,9%
52,8%Veiligheid67,2%
42,6%Onderwijs60,8%
37,2%Gezondheid60,0%
56,5%Kunst en cultuur67,9%
28,8%Economische participatie65,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,0%Maatschappelijke participatieA
64,6%Politieke participatieB
43,9%WoonomgevingC
67,2%VeiligheidD
60,8%OnderwijsE
60,0%GezondheidF
67,9%Kunst en cultuurG
65,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem82,8%
63,4%Water41,4%
38,7%Afval en grondstoffen32,6%
37,5%Energie37,4%
29,8%Natuur en landschap30,7%
42,2%Hinder en calamiteiten77,5%
60,3%Lucht47,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
82,8%BodemA
41,4%WaterB
32,6%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
30,7%Natuur en landschapE
77,5%Hinder en calamiteitenF
47,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,7%
35,3%Arbeid43,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,6%
37,1%Kennis34,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,7%ConcurrentievermogenA
43,1%ArbeidB
43,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,9%KennisE