Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tilburg

Tilburg

43,0%sociaal-cultureel
46,2%ecologisch
47,6%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,0%
36,5%Politieke participatie39,4%
52,7%Woonomgeving59,9%
52,8%Veiligheid27,3%
42,6%Onderwijs55,7%
37,2%Gezondheid48,7%
56,5%Kunst en cultuur46,9%
28,8%Economische participatie27,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,0%Maatschappelijke participatieA
39,4%Politieke participatieB
59,9%WoonomgevingC
27,3%VeiligheidD
55,7%OnderwijsE
48,7%GezondheidF
46,9%Kunst en cultuurG
27,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem24,6%
63,4%Water43,5%
38,7%Afval en grondstoffen50,3%
37,5%Energie50,6%
29,8%Natuur en landschap51,5%
42,2%Hinder en calamiteiten39,6%
60,3%Lucht63,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
24,6%BodemA
43,5%WaterB
50,3%Afval en grondstoffenC
50,6%EnergieD
51,5%Natuur en landschapE
39,6%Hinder en calamiteitenF
63,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,3%
35,3%Arbeid57,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden32,4%
37,1%Kennis54,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,3%ConcurrentievermogenA
57,3%ArbeidB
44,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
32,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,6%KennisE