Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uden

Uden

53,5%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
46,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,3%
36,5%Politieke participatie51,1%
52,7%Woonomgeving65,1%
52,8%Veiligheid52,5%
42,6%Onderwijs59,3%
37,2%Gezondheid58,7%
56,5%Kunst en cultuur38,0%
28,8%Economische participatie45,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,3%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
65,1%WoonomgevingC
52,5%VeiligheidD
59,3%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
38,0%Kunst en cultuurG
45,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem41,5%
63,4%Water60,4%
38,7%Afval en grondstoffen39,1%
37,5%Energie38,2%
29,8%Natuur en landschap53,5%
42,2%Hinder en calamiteiten54,0%
60,3%Lucht60,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
41,5%BodemA
60,4%WaterB
39,1%Afval en grondstoffenC
38,2%EnergieD
53,5%Natuur en landschapE
54,0%Hinder en calamiteitenF
60,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,2%
35,3%Arbeid53,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
37,1%Kennis45,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,2%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
32,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,7%KennisE