Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Valkenswaard

Valkenswaard

51,4%sociaal-cultureel
54,2%ecologisch
45,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,7%
36,5%Politieke participatie44,3%
52,7%Woonomgeving69,7%
52,8%Veiligheid52,0%
42,6%Onderwijs62,2%
37,2%Gezondheid50,3%
56,5%Kunst en cultuur40,6%
28,8%Economische participatie44,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,7%Maatschappelijke participatieA
44,3%Politieke participatieB
69,7%WoonomgevingC
52,0%VeiligheidD
62,2%OnderwijsE
50,3%GezondheidF
40,6%Kunst en cultuurG
44,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem48,3%
63,4%Water79,2%
38,7%Afval en grondstoffen35,9%
37,5%Energie35,0%
29,8%Natuur en landschap66,1%
42,2%Hinder en calamiteiten57,5%
60,3%Lucht57,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
48,3%BodemA
79,2%WaterB
35,9%Afval en grondstoffenC
35,0%EnergieD
66,1%Natuur en landschapE
57,5%Hinder en calamiteitenF
57,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,9%
35,3%Arbeid43,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
37,1%Kennis43,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,9%ConcurrentievermogenA
43,4%ArbeidB
34,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,2%KennisE