Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veldhoven

Veldhoven

50,2%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
51,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,3%
36,5%Politieke participatie43,7%
52,7%Woonomgeving61,7%
52,8%Veiligheid61,4%
42,6%Onderwijs46,4%
37,2%Gezondheid59,0%
56,5%Kunst en cultuur30,8%
28,8%Economische participatie53,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,3%Maatschappelijke participatieA
43,7%Politieke participatieB
61,7%WoonomgevingC
61,4%VeiligheidD
46,4%OnderwijsE
59,0%GezondheidF
30,8%Kunst en cultuurG
53,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem31,2%
63,4%Water69,8%
38,7%Afval en grondstoffen54,7%
37,5%Energie37,1%
29,8%Natuur en landschap46,5%
42,2%Hinder en calamiteiten51,8%
60,3%Lucht62,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
31,2%BodemA
69,8%WaterB
54,7%Afval en grondstoffenC
37,1%EnergieD
46,5%Natuur en landschapE
51,8%Hinder en calamiteitenF
62,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen62,8%
35,3%Arbeid58,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
37,1%Kennis51,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
62,8%ConcurrentievermogenA
58,4%ArbeidB
33,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,0%KennisE