Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vught

Vught

56,1%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
50,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,6%
36,5%Politieke participatie52,8%
52,7%Woonomgeving66,5%
52,8%Veiligheid53,9%
42,6%Onderwijs59,3%
37,2%Gezondheid52,7%
56,5%Kunst en cultuur53,7%
28,8%Economische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,6%Maatschappelijke participatieA
52,8%Politieke participatieB
66,5%WoonomgevingC
53,9%VeiligheidD
59,3%OnderwijsE
52,7%GezondheidF
53,7%Kunst en cultuurG
55,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem42,5%
63,4%Water64,9%
38,7%Afval en grondstoffen61,6%
37,5%Energie38,8%
29,8%Natuur en landschap69,5%
42,2%Hinder en calamiteiten54,4%
60,3%Lucht60,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
42,5%BodemA
64,9%WaterB
61,6%Afval en grondstoffenC
38,8%EnergieD
69,5%Natuur en landschapE
54,4%Hinder en calamiteitenF
60,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,8%
35,3%Arbeid50,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid55,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
37,1%Kennis52,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,8%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
55,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,2%KennisE