Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waalre

Waalre

56,7%sociaal-cultureel
57,7%ecologisch
45,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,0%
36,5%Politieke participatie47,6%
52,7%Woonomgeving59,7%
52,8%Veiligheid64,7%
42,6%Onderwijs59,8%
37,2%Gezondheid67,3%
56,5%Kunst en cultuur47,1%
28,8%Economische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,0%Maatschappelijke participatieA
47,6%Politieke participatieB
59,7%WoonomgevingC
64,7%VeiligheidD
59,8%OnderwijsE
67,3%GezondheidF
47,1%Kunst en cultuurG
57,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem48,0%
63,4%Water76,6%
38,7%Afval en grondstoffen55,9%
37,5%Energie37,6%
29,8%Natuur en landschap68,0%
42,2%Hinder en calamiteiten57,7%
60,3%Lucht59,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
48,0%BodemA
76,6%WaterB
55,9%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
68,0%Natuur en landschapE
57,7%Hinder en calamiteitenF
59,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,4%
35,3%Arbeid46,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,0%
37,1%Kennis48,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,4%ConcurrentievermogenA
46,3%ArbeidB
42,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,6%KennisE