Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waalwijk

Waalwijk

46,4%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
45,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,5%
36,5%Politieke participatie42,4%
52,7%Woonomgeving56,0%
52,8%Veiligheid39,3%
42,6%Onderwijs54,1%
37,2%Gezondheid52,9%
56,5%Kunst en cultuur44,1%
28,8%Economische participatie39,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,5%Maatschappelijke participatieA
42,4%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
39,3%VeiligheidD
54,1%OnderwijsE
52,9%GezondheidF
44,1%Kunst en cultuurG
39,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem38,3%
63,4%Water61,1%
38,7%Afval en grondstoffen56,7%
37,5%Energie41,0%
29,8%Natuur en landschap31,8%
42,2%Hinder en calamiteiten40,4%
60,3%Lucht57,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
38,3%BodemA
61,1%WaterB
56,7%Afval en grondstoffenC
41,0%EnergieD
31,8%Natuur en landschapE
40,4%Hinder en calamiteitenF
57,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,6%
35,3%Arbeid55,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
37,1%Kennis47,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,6%ConcurrentievermogenA
55,1%ArbeidB
37,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,9%KennisE