Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Werkendam

Werkendam

53,7%sociaal-cultureel
54,9%ecologisch
45,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,5%
36,5%Politieke participatie48,4%
52,7%Woonomgeving60,1%
52,8%Veiligheid61,4%
42,6%Onderwijs54,0%
37,2%Gezondheid60,3%
56,5%Kunst en cultuur29,6%
28,8%Economische participatie64,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,5%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
60,1%WoonomgevingC
61,4%VeiligheidD
54,0%OnderwijsE
60,3%GezondheidF
29,6%Kunst en cultuurG
64,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,5%
63,4%Water61,7%
38,7%Afval en grondstoffen52,4%
37,5%Energie32,5%
29,8%Natuur en landschap55,4%
42,2%Hinder en calamiteiten74,9%
60,3%Lucht36,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,5%BodemA
61,7%WaterB
52,4%Afval en grondstoffenC
32,5%EnergieD
55,4%Natuur en landschapE
74,9%Hinder en calamiteitenF
36,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,3%
35,3%Arbeid53,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid30,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
37,1%Kennis37,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,3%ConcurrentievermogenA
53,3%ArbeidB
30,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,5%KennisE