Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woensdrecht

Woensdrecht

45,4%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,7%
36,5%Politieke participatie43,5%
52,7%Woonomgeving53,5%
52,8%Veiligheid46,4%
42,6%Onderwijs47,0%
37,2%Gezondheid55,2%
56,5%Kunst en cultuur24,3%
28,8%Economische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,7%Maatschappelijke participatieA
43,5%Politieke participatieB
53,5%WoonomgevingC
46,4%VeiligheidD
47,0%OnderwijsE
55,2%GezondheidF
24,3%Kunst en cultuurG
51,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,3%
63,4%Water48,6%
38,7%Afval en grondstoffen50,2%
37,5%Energie27,1%
29,8%Natuur en landschap47,1%
42,2%Hinder en calamiteiten62,8%
60,3%Lucht44,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,3%BodemA
48,6%WaterB
50,2%Afval en grondstoffenC
27,1%EnergieD
47,1%Natuur en landschapE
62,8%Hinder en calamiteitenF
44,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,9%
35,3%Arbeid44,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
37,1%Kennis34,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,9%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
29,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,8%KennisE