Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woudrichem

Woudrichem

56,8%sociaal-cultureel
51,1%ecologisch
43,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,9%
36,5%Politieke participatie49,1%
52,7%Woonomgeving55,4%
52,8%Veiligheid75,1%
42,6%Onderwijs61,3%
37,2%Gezondheid48,5%
56,5%Kunst en cultuur45,6%
28,8%Economische participatie64,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,9%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
55,4%WoonomgevingC
75,1%VeiligheidD
61,3%OnderwijsE
48,5%GezondheidF
45,6%Kunst en cultuurG
64,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,6%
63,4%Water51,8%
38,7%Afval en grondstoffen54,5%
37,5%Energie26,7%
29,8%Natuur en landschap43,4%
42,2%Hinder en calamiteiten61,1%
60,3%Lucht49,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,6%BodemA
51,8%WaterB
54,5%Afval en grondstoffenC
26,7%EnergieD
43,4%Natuur en landschapE
61,1%Hinder en calamiteitenF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,8%
35,3%Arbeid50,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid27,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
37,1%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,8%ConcurrentievermogenA
50,2%ArbeidB
27,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE