Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zundert

Zundert

50,0%sociaal-cultureel
53,0%ecologisch
43,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,4%
36,5%Politieke participatie43,6%
52,7%Woonomgeving49,5%
52,8%Veiligheid56,2%
42,6%Onderwijs58,9%
37,2%Gezondheid44,7%
56,5%Kunst en cultuur37,9%
28,8%Economische participatie63,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,4%Maatschappelijke participatieA
43,6%Politieke participatieB
49,5%WoonomgevingC
56,2%VeiligheidD
58,9%OnderwijsE
44,7%GezondheidF
37,9%Kunst en cultuurG
63,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem79,2%
63,4%Water56,7%
38,7%Afval en grondstoffen53,2%
37,5%Energie21,3%
29,8%Natuur en landschap30,5%
42,2%Hinder en calamiteiten76,6%
60,3%Lucht53,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
79,2%BodemA
56,7%WaterB
53,2%Afval en grondstoffenC
21,3%EnergieD
30,5%Natuur en landschapE
76,6%Hinder en calamiteitenF
53,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,9%
35,3%Arbeid48,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
37,1%Kennis23,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,9%ConcurrentievermogenA
48,9%ArbeidB
29,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,2%KennisE