Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wormerland

Wormerland

53,4%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
42,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,3%
36,5%Politieke participatie53,8%
52,7%Woonomgeving52,9%
52,8%Veiligheid61,9%
42,6%Onderwijs53,3%
37,2%Gezondheid60,8%
56,5%Kunst en cultuur44,7%
28,8%Economische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,3%Maatschappelijke participatieA
53,8%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
61,9%VeiligheidD
53,3%OnderwijsE
60,8%GezondheidF
44,7%Kunst en cultuurG
55,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem79,7%
63,4%Water42,2%
38,7%Afval en grondstoffen32,6%
37,5%Energie26,3%
29,8%Natuur en landschap43,9%
42,2%Hinder en calamiteiten69,9%
60,3%Lucht48,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
79,7%BodemA
42,2%WaterB
32,6%Afval en grondstoffenC
26,3%EnergieD
43,9%Natuur en landschapE
69,9%Hinder en calamiteitenF
48,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,6%
35,3%Arbeid43,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden30,1%
37,1%Kennis47,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,6%ConcurrentievermogenA
43,3%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
30,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,4%KennisE