Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Onderbanken

Onderbanken

44,3%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
32,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,2%
36,5%Politieke participatie46,2%
52,7%Woonomgeving44,7%
52,8%Veiligheid60,6%
42,6%Onderwijs43,4%
37,2%Gezondheid45,7%
56,5%Kunst en cultuur34,0%
28,8%Economische participatie40,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,2%Maatschappelijke participatieA
46,2%Politieke participatieB
44,7%WoonomgevingC
60,6%VeiligheidD
43,4%OnderwijsE
45,7%GezondheidF
34,0%Kunst en cultuurG
40,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,0%
63,4%Water72,4%
38,7%Afval en grondstoffen50,3%
37,5%Energie26,4%
29,8%Natuur en landschap50,7%
42,2%Hinder en calamiteiten56,3%
60,3%Lucht68,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,0%BodemA
72,4%WaterB
50,3%Afval en grondstoffenC
26,4%EnergieD
50,7%Natuur en landschapE
56,3%Hinder en calamiteitenF
68,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,4%
35,3%Arbeid29,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden18,5%
37,1%Kennis35,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,4%ConcurrentievermogenA
29,9%ArbeidB
40,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
18,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,6%KennisE