Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landgraaf

Landgraaf

42,9%sociaal-cultureel
59,5%ecologisch
38,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie36,8%
36,5%Politieke participatie43,2%
52,7%Woonomgeving55,8%
52,8%Veiligheid45,1%
42,6%Onderwijs48,3%
37,2%Gezondheid41,5%
56,5%Kunst en cultuur43,1%
28,8%Economische participatie29,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
36,8%Maatschappelijke participatieA
43,2%Politieke participatieB
55,8%WoonomgevingC
45,1%VeiligheidD
48,3%OnderwijsE
41,5%GezondheidF
43,1%Kunst en cultuurG
29,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,7%
63,4%Water82,8%
38,7%Afval en grondstoffen56,9%
37,5%Energie41,2%
29,8%Natuur en landschap56,8%
42,2%Hinder en calamiteiten53,0%
60,3%Lucht68,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,7%BodemA
82,8%WaterB
56,9%Afval en grondstoffenC
41,2%EnergieD
56,8%Natuur en landschapE
53,0%Hinder en calamiteitenF
68,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,8%
35,3%Arbeid29,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden40,1%
37,1%Kennis33,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,8%ConcurrentievermogenA
29,1%ArbeidB
46,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
40,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,6%KennisE