Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen (L.)

Bergen (L.)

48,9%sociaal-cultureel
55,0%ecologisch
39,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,6%
36,5%Politieke participatie39,1%
52,7%Woonomgeving51,2%
52,8%Veiligheid64,7%
42,6%Onderwijs53,7%
37,2%Gezondheid42,2%
56,5%Kunst en cultuur30,7%
28,8%Economische participatie54,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,6%Maatschappelijke participatieA
39,1%Politieke participatieB
51,2%WoonomgevingC
64,7%VeiligheidD
53,7%OnderwijsE
42,2%GezondheidF
30,7%Kunst en cultuurG
54,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem71,4%
63,4%Water67,2%
38,7%Afval en grondstoffen50,3%
37,5%Energie19,3%
29,8%Natuur en landschap60,7%
42,2%Hinder en calamiteiten75,2%
60,3%Lucht40,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
71,4%BodemA
67,2%WaterB
50,3%Afval en grondstoffenC
19,3%EnergieD
60,7%Natuur en landschapE
75,2%Hinder en calamiteitenF
40,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,3%
35,3%Arbeid39,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
37,1%Kennis35,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,3%ConcurrentievermogenA
39,8%ArbeidB
31,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,1%KennisE