Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brunssum

Brunssum

38,5%sociaal-cultureel
57,8%ecologisch
36,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie36,9%
36,5%Politieke participatie42,9%
52,7%Woonomgeving44,7%
52,8%Veiligheid41,9%
42,6%Onderwijs43,9%
37,2%Gezondheid40,7%
56,5%Kunst en cultuur25,8%
28,8%Economische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
36,9%Maatschappelijke participatieA
42,9%Politieke participatieB
44,7%WoonomgevingC
41,9%VeiligheidD
43,9%OnderwijsE
40,7%GezondheidF
25,8%Kunst en cultuurG
31,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem56,9%
63,4%Water73,7%
38,7%Afval en grondstoffen52,5%
37,5%Energie36,8%
29,8%Natuur en landschap70,7%
42,2%Hinder en calamiteiten47,1%
60,3%Lucht67,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
56,9%BodemA
73,7%WaterB
52,5%Afval en grondstoffenC
36,8%EnergieD
70,7%Natuur en landschapE
47,1%Hinder en calamiteitenF
67,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen36,6%
35,3%Arbeid29,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
37,1%Kennis25,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
36,6%ConcurrentievermogenA
29,6%ArbeidB
43,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,2%KennisE