Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gennep

Gennep

49,7%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
45,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,6%
36,5%Politieke participatie40,2%
52,7%Woonomgeving50,0%
52,8%Veiligheid59,0%
42,6%Onderwijs60,8%
37,2%Gezondheid53,6%
56,5%Kunst en cultuur32,7%
28,8%Economische participatie45,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,6%Maatschappelijke participatieA
40,2%Politieke participatieB
50,0%WoonomgevingC
59,0%VeiligheidD
60,8%OnderwijsE
53,6%GezondheidF
32,7%Kunst en cultuurG
45,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,5%
63,4%Water62,2%
38,7%Afval en grondstoffen58,0%
37,5%Energie27,9%
29,8%Natuur en landschap57,3%
42,2%Hinder en calamiteiten56,2%
60,3%Lucht45,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,5%BodemA
62,2%WaterB
58,0%Afval en grondstoffenC
27,9%EnergieD
57,3%Natuur en landschapE
56,2%Hinder en calamiteitenF
45,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,4%
35,3%Arbeid44,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,7%
37,1%Kennis29,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,4%ConcurrentievermogenA
44,8%ArbeidB
37,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,4%KennisE