Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerlen

Heerlen

37,0%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
42,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,9%
36,5%Politieke participatie34,9%
52,7%Woonomgeving44,0%
52,8%Veiligheid28,3%
42,6%Onderwijs46,4%
37,2%Gezondheid36,5%
56,5%Kunst en cultuur45,4%
28,8%Economische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,9%Maatschappelijke participatieA
34,9%Politieke participatieB
44,0%WoonomgevingC
28,3%VeiligheidD
46,4%OnderwijsE
36,5%GezondheidF
45,4%Kunst en cultuurG
27,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,9%
63,4%Water53,9%
38,7%Afval en grondstoffen50,1%
37,5%Energie43,7%
29,8%Natuur en landschap67,2%
42,2%Hinder en calamiteiten38,5%
60,3%Lucht64,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,9%BodemA
53,9%WaterB
50,1%Afval en grondstoffenC
43,7%EnergieD
67,2%Natuur en landschapE
38,5%Hinder en calamiteitenF
64,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,4%
35,3%Arbeid40,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,0%
37,1%Kennis44,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,4%ConcurrentievermogenA
40,0%ArbeidB
45,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,2%KennisE