Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maastricht

Maastricht

45,5%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
49,4%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,4%
36,5%Politieke participatie41,8%
52,7%Woonomgeving44,9%
52,8%Veiligheid36,5%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid50,8%
56,5%Kunst en cultuur67,9%
28,8%Economische participatie31,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,4%Maatschappelijke participatieA
41,8%Politieke participatieB
44,9%WoonomgevingC
36,5%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
50,8%GezondheidF
67,9%Kunst en cultuurG
31,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,3%
63,4%Water51,6%
38,7%Afval en grondstoffen60,9%
37,5%Energie36,8%
29,8%Natuur en landschap60,3%
42,2%Hinder en calamiteiten40,2%
60,3%Lucht55,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,3%BodemA
51,6%WaterB
60,9%Afval en grondstoffenC
36,8%EnergieD
60,3%Natuur en landschapE
40,2%Hinder en calamiteitenF
55,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,6%
35,3%Arbeid50,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,6%
37,1%Kennis63,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,6%ConcurrentievermogenA
50,8%ArbeidB
46,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,4%KennisE