Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meerssen

Meerssen

49,7%sociaal-cultureel
55,6%ecologisch
42,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,9%
36,5%Politieke participatie48,4%
52,7%Woonomgeving46,2%
52,8%Veiligheid61,9%
42,6%Onderwijs54,3%
37,2%Gezondheid51,2%
56,5%Kunst en cultuur43,0%
28,8%Economische participatie54,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,9%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
46,2%WoonomgevingC
61,9%VeiligheidD
54,3%OnderwijsE
51,2%GezondheidF
43,0%Kunst en cultuurG
54,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem61,3%
63,4%Water78,3%
38,7%Afval en grondstoffen57,1%
37,5%Energie29,1%
29,8%Natuur en landschap59,1%
42,2%Hinder en calamiteiten46,0%
60,3%Lucht58,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
61,3%BodemA
78,3%WaterB
57,1%Afval en grondstoffenC
29,1%EnergieD
59,1%Natuur en landschapE
46,0%Hinder en calamiteitenF
58,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,9%
35,3%Arbeid36,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
37,1%Kennis37,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,9%ConcurrentievermogenA
36,6%ArbeidB
45,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,5%KennisE