Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

57,0%sociaal-cultureel
57,9%ecologisch
48,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,5%
36,5%Politieke participatie44,9%
52,7%Woonomgeving59,3%
52,8%Veiligheid64,9%
42,6%Onderwijs65,7%
37,2%Gezondheid63,2%
56,5%Kunst en cultuur40,9%
28,8%Economische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,5%Maatschappelijke participatieA
44,9%Politieke participatieB
59,3%WoonomgevingC
64,9%VeiligheidD
65,7%OnderwijsE
63,2%GezondheidF
40,9%Kunst en cultuurG
60,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,6%
63,4%Water56,5%
38,7%Afval en grondstoffen60,3%
37,5%Energie33,3%
29,8%Natuur en landschap69,5%
42,2%Hinder en calamiteiten57,0%
60,3%Lucht65,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,6%BodemA
56,5%WaterB
60,3%Afval en grondstoffenC
33,3%EnergieD
69,5%Natuur en landschapE
57,0%Hinder en calamiteitenF
65,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,7%
35,3%Arbeid42,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid52,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,0%
37,1%Kennis63,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,7%ConcurrentievermogenA
42,4%ArbeidB
52,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,6%KennisE