Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nederweert

Nederweert

54,6%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
44,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,8%
36,5%Politieke participatie49,0%
52,7%Woonomgeving63,3%
52,8%Veiligheid66,6%
42,6%Onderwijs54,5%
37,2%Gezondheid57,4%
56,5%Kunst en cultuur38,3%
28,8%Economische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,8%Maatschappelijke participatieA
49,0%Politieke participatieB
63,3%WoonomgevingC
66,6%VeiligheidD
54,5%OnderwijsE
57,4%GezondheidF
38,3%Kunst en cultuurG
64,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem60,2%
63,4%Water51,3%
38,7%Afval en grondstoffen51,5%
37,5%Energie27,5%
29,8%Natuur en landschap43,7%
42,2%Hinder en calamiteiten72,3%
60,3%Lucht41,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
60,2%BodemA
51,3%WaterB
51,5%Afval en grondstoffenC
27,5%EnergieD
43,7%Natuur en landschapE
72,3%Hinder en calamiteitenF
41,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,2%
35,3%Arbeid46,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
37,1%Kennis35,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,2%ConcurrentievermogenA
46,4%ArbeidB
37,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,6%KennisE