Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nuth

Nuth

48,0%sociaal-cultureel
50,9%ecologisch
46,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,9%
36,5%Politieke participatie48,4%
52,7%Woonomgeving40,1%
52,8%Veiligheid59,0%
42,6%Onderwijs45,7%
37,2%Gezondheid49,8%
56,5%Kunst en cultuur45,5%
28,8%Economische participatie55,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,9%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
40,1%WoonomgevingC
59,0%VeiligheidD
45,7%OnderwijsE
49,8%GezondheidF
45,5%Kunst en cultuurG
55,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem71,1%
63,4%Water51,6%
38,7%Afval en grondstoffen55,0%
37,5%Energie29,7%
29,8%Natuur en landschap33,9%
42,2%Hinder en calamiteiten51,0%
60,3%Lucht63,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
71,1%BodemA
51,6%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
29,7%EnergieD
33,9%Natuur en landschapE
51,0%Hinder en calamiteitenF
63,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,2%
35,3%Arbeid39,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
37,1%Kennis44,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,2%ConcurrentievermogenA
39,6%ArbeidB
47,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,6%KennisE