Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roermond

Roermond

43,3%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
46,4%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,7%
36,5%Politieke participatie44,0%
52,7%Woonomgeving48,4%
52,8%Veiligheid34,7%
42,6%Onderwijs44,5%
37,2%Gezondheid45,0%
56,5%Kunst en cultuur59,5%
28,8%Economische participatie29,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,7%Maatschappelijke participatieA
44,0%Politieke participatieB
48,4%WoonomgevingC
34,7%VeiligheidD
44,5%OnderwijsE
45,0%GezondheidF
59,5%Kunst en cultuurG
29,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,2%
63,4%Water43,1%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie28,7%
29,8%Natuur en landschap73,5%
42,2%Hinder en calamiteiten40,2%
60,3%Lucht55,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,2%BodemA
43,1%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
28,7%EnergieD
73,5%Natuur en landschapE
40,2%Hinder en calamiteitenF
55,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,6%
35,3%Arbeid44,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
37,1%Kennis37,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,6%ConcurrentievermogenA
44,7%ArbeidB
48,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,2%KennisE