Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schinnen

Schinnen

49,2%sociaal-cultureel
54,6%ecologisch
43,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,0%
36,5%Politieke participatie49,4%
52,7%Woonomgeving42,5%
52,8%Veiligheid51,8%
42,6%Onderwijs49,2%
37,2%Gezondheid52,1%
56,5%Kunst en cultuur57,8%
28,8%Economische participatie52,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,0%Maatschappelijke participatieA
49,4%Politieke participatieB
42,5%WoonomgevingC
51,8%VeiligheidD
49,2%OnderwijsE
52,1%GezondheidF
57,8%Kunst en cultuurG
52,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,7%
63,4%Water56,6%
38,7%Afval en grondstoffen54,8%
37,5%Energie28,5%
29,8%Natuur en landschap42,6%
42,2%Hinder en calamiteiten66,5%
60,3%Lucht62,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,7%BodemA
56,6%WaterB
54,8%Afval en grondstoffenC
28,5%EnergieD
42,6%Natuur en landschapE
66,5%Hinder en calamiteitenF
62,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,9%
35,3%Arbeid35,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,9%
37,1%Kennis41,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,9%ConcurrentievermogenA
35,0%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,7%KennisE