Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vaals

Vaals

43,5%sociaal-cultureel
62,7%ecologisch
42,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,3%
36,5%Politieke participatie42,4%
52,7%Woonomgeving57,1%
52,8%Veiligheid57,1%
42,6%Onderwijs34,7%
37,2%Gezondheid35,8%
56,5%Kunst en cultuur51,2%
28,8%Economische participatie32,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,3%Maatschappelijke participatieA
42,4%Politieke participatieB
57,1%WoonomgevingC
57,1%VeiligheidD
34,7%OnderwijsE
35,8%GezondheidF
51,2%Kunst en cultuurG
32,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem79,8%
63,4%Water79,6%
38,7%Afval en grondstoffen54,2%
37,5%Energie30,0%
29,8%Natuur en landschap56,3%
42,2%Hinder en calamiteiten68,8%
60,3%Lucht70,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
79,8%BodemA
79,6%WaterB
54,2%Afval en grondstoffenC
30,0%EnergieD
56,3%Natuur en landschapE
68,8%Hinder en calamiteitenF
70,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,6%
35,3%Arbeid30,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,7%
37,1%Kennis51,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,6%ConcurrentievermogenA
30,7%ArbeidB
45,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,0%KennisE