Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Venlo

Venlo

41,3%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
47,9%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,5%
36,5%Politieke participatie39,1%
52,7%Woonomgeving50,3%
52,8%Veiligheid27,4%
42,6%Onderwijs48,3%
37,2%Gezondheid48,7%
56,5%Kunst en cultuur43,3%
28,8%Economische participatie26,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,5%Maatschappelijke participatieA
39,1%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
27,4%VeiligheidD
48,3%OnderwijsE
48,7%GezondheidF
43,3%Kunst en cultuurG
26,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,4%
63,4%Water62,0%
38,7%Afval en grondstoffen47,1%
37,5%Energie31,3%
29,8%Natuur en landschap51,4%
42,2%Hinder en calamiteiten39,4%
60,3%Lucht44,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,4%BodemA
62,0%WaterB
47,1%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
51,4%Natuur en landschapE
39,4%Hinder en calamiteitenF
44,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,5%
35,3%Arbeid47,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,2%
37,1%Kennis51,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,5%ConcurrentievermogenA
47,4%ArbeidB
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,2%KennisE