Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Venray

Venray

46,6%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
44,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,6%
36,5%Politieke participatie39,3%
52,7%Woonomgeving51,3%
52,8%Veiligheid45,3%
42,6%Onderwijs49,0%
37,2%Gezondheid57,2%
56,5%Kunst en cultuur35,6%
28,8%Economische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,6%Maatschappelijke participatieA
39,3%Politieke participatieB
51,3%WoonomgevingC
45,3%VeiligheidD
49,0%OnderwijsE
57,2%GezondheidF
35,6%Kunst en cultuurG
41,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,4%
63,4%Water61,6%
38,7%Afval en grondstoffen56,5%
37,5%Energie32,8%
29,8%Natuur en landschap32,8%
42,2%Hinder en calamiteiten52,3%
60,3%Lucht40,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,4%BodemA
61,6%WaterB
56,5%Afval en grondstoffenC
32,8%EnergieD
32,8%Natuur en landschapE
52,3%Hinder en calamiteitenF
40,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,8%
35,3%Arbeid52,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,4%
37,1%Kennis36,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,8%ConcurrentievermogenA
52,1%ArbeidB
41,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,3%KennisE