Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voerendaal

Voerendaal

51,1%sociaal-cultureel
56,3%ecologisch
43,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,5%
36,5%Politieke participatie49,6%
52,7%Woonomgeving50,8%
52,8%Veiligheid64,4%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid49,7%
56,5%Kunst en cultuur45,3%
28,8%Economische participatie59,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,5%Maatschappelijke participatieA
49,6%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
64,4%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
49,7%GezondheidF
45,3%Kunst en cultuurG
59,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem75,8%
63,4%Water53,4%
38,7%Afval en grondstoffen56,0%
37,5%Energie33,8%
29,8%Natuur en landschap52,2%
42,2%Hinder en calamiteiten59,2%
60,3%Lucht63,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
75,8%BodemA
53,4%WaterB
56,0%Afval en grondstoffenC
33,8%EnergieD
52,2%Natuur en landschapE
59,2%Hinder en calamiteitenF
63,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,8%
35,3%Arbeid38,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,5%
37,1%Kennis40,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,8%ConcurrentievermogenA
38,5%ArbeidB
47,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,0%KennisE