Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul

47,2%sociaal-cultureel
59,0%ecologisch
46,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,3%
36,5%Politieke participatie48,9%
52,7%Woonomgeving40,3%
52,8%Veiligheid52,7%
42,6%Onderwijs62,1%
37,2%Gezondheid40,9%
56,5%Kunst en cultuur55,9%
28,8%Economische participatie38,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,3%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
40,3%WoonomgevingC
52,7%VeiligheidD
62,1%OnderwijsE
40,9%GezondheidF
55,9%Kunst en cultuurG
38,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem72,7%
63,4%Water65,1%
38,7%Afval en grondstoffen58,7%
37,5%Energie32,4%
29,8%Natuur en landschap64,1%
42,2%Hinder en calamiteiten55,2%
60,3%Lucht64,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
72,7%BodemA
65,1%WaterB
58,7%Afval en grondstoffenC
32,4%EnergieD
64,1%Natuur en landschapE
55,2%Hinder en calamiteitenF
64,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,5%
35,3%Arbeid36,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid56,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
37,1%Kennis34,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,5%ConcurrentievermogenA
36,3%ArbeidB
56,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,0%KennisE