Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lelystad

Lelystad

35,9%sociaal-cultureel
53,9%ecologisch
43,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,0%
36,5%Politieke participatie44,4%
52,7%Woonomgeving48,5%
52,8%Veiligheid32,0%
42,6%Onderwijs36,5%
37,2%Gezondheid42,1%
56,5%Kunst en cultuur26,2%
28,8%Economische participatie25,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,0%Maatschappelijke participatieA
44,4%Politieke participatieB
48,5%WoonomgevingC
32,0%VeiligheidD
36,5%OnderwijsE
42,1%GezondheidF
26,2%Kunst en cultuurG
25,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,6%
63,4%Water57,7%
38,7%Afval en grondstoffen28,6%
37,5%Energie51,4%
29,8%Natuur en landschap51,2%
42,2%Hinder en calamiteiten67,7%
60,3%Lucht47,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,6%BodemA
57,7%WaterB
28,6%Afval en grondstoffenC
51,4%EnergieD
51,2%Natuur en landschapE
67,7%Hinder en calamiteitenF
47,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,6%
35,3%Arbeid39,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,8%
37,1%Kennis48,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,6%ConcurrentievermogenA
39,4%ArbeidB
46,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,5%KennisE