Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

55,5%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
47,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,7%
36,5%Politieke participatie40,9%
52,7%Woonomgeving52,3%
52,8%Veiligheid66,0%
42,6%Onderwijs64,6%
37,2%Gezondheid63,8%
56,5%Kunst en cultuur37,5%
28,8%Economische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,7%Maatschappelijke participatieA
40,9%Politieke participatieB
52,3%WoonomgevingC
66,0%VeiligheidD
64,6%OnderwijsE
63,8%GezondheidF
37,5%Kunst en cultuurG
61,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,0%
63,4%Water57,7%
38,7%Afval en grondstoffen55,7%
37,5%Energie22,2%
29,8%Natuur en landschap41,6%
42,2%Hinder en calamiteiten62,0%
60,3%Lucht41,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,0%BodemA
57,7%WaterB
55,7%Afval en grondstoffenC
22,2%EnergieD
41,6%Natuur en landschapE
62,0%Hinder en calamiteitenF
41,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,0%
35,3%Arbeid49,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
37,1%Kennis35,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,0%ConcurrentievermogenA
49,5%ArbeidB
39,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,2%KennisE