Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek

50,6%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
45,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie58,3%
36,5%Politieke participatie47,2%
52,7%Woonomgeving46,5%
52,8%Veiligheid67,8%
42,6%Onderwijs49,1%
37,2%Gezondheid48,1%
56,5%Kunst en cultuur40,9%
28,8%Economische participatie46,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
58,3%Maatschappelijke participatieA
47,2%Politieke participatieB
46,5%WoonomgevingC
67,8%VeiligheidD
49,1%OnderwijsE
48,1%GezondheidF
40,9%Kunst en cultuurG
46,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,3%
63,4%Water66,1%
38,7%Afval en grondstoffen38,3%
37,5%Energie36,4%
29,8%Natuur en landschap31,0%
42,2%Hinder en calamiteiten73,7%
60,3%Lucht46,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,3%BodemA
66,1%WaterB
38,3%Afval en grondstoffenC
36,4%EnergieD
31,0%Natuur en landschapE
73,7%Hinder en calamiteitenF
46,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,4%
35,3%Arbeid39,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
37,1%Kennis41,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,4%ConcurrentievermogenA
39,9%ArbeidB
39,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,9%KennisE