Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Teylingen

Teylingen

56,3%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
55,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,8%
36,5%Politieke participatie56,5%
52,7%Woonomgeving64,0%
52,8%Veiligheid50,8%
42,6%Onderwijs64,9%
37,2%Gezondheid65,7%
56,5%Kunst en cultuur36,4%
28,8%Economische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,8%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
64,0%WoonomgevingC
50,8%VeiligheidD
64,9%OnderwijsE
65,7%GezondheidF
36,4%Kunst en cultuurG
62,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem49,0%
63,4%Water50,2%
38,7%Afval en grondstoffen47,8%
37,5%Energie40,4%
29,8%Natuur en landschap45,7%
42,2%Hinder en calamiteiten41,7%
60,3%Lucht64,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
49,0%BodemA
50,2%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
40,4%EnergieD
45,7%Natuur en landschapE
41,7%Hinder en calamiteitenF
64,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,0%
35,3%Arbeid52,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
37,1%Kennis63,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,0%ConcurrentievermogenA
52,3%ArbeidB
51,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,6%KennisE