Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug

57,3%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
46,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,3%
36,5%Politieke participatie59,9%
52,7%Woonomgeving54,8%
52,8%Veiligheid52,3%
42,6%Onderwijs56,4%
37,2%Gezondheid59,9%
56,5%Kunst en cultuur64,4%
28,8%Economische participatie55,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,3%Maatschappelijke participatieA
59,9%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
52,3%VeiligheidD
56,4%OnderwijsE
59,9%GezondheidF
64,4%Kunst en cultuurG
55,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem49,2%
63,4%Water66,3%
38,7%Afval en grondstoffen55,4%
37,5%Energie36,4%
29,8%Natuur en landschap59,5%
42,2%Hinder en calamiteiten67,1%
60,3%Lucht57,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
49,2%BodemA
66,3%WaterB
55,4%Afval en grondstoffenC
36,4%EnergieD
59,5%Natuur en landschapE
67,1%Hinder en calamiteitenF
57,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,6%
35,3%Arbeid46,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,9%
37,1%Kennis46,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,6%ConcurrentievermogenA
46,6%ArbeidB
51,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,9%KennisE