Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oost Gelre

Oost Gelre

54,1%sociaal-cultureel
54,9%ecologisch
49,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie61,6%
36,5%Politieke participatie48,4%
52,7%Woonomgeving49,5%
52,8%Veiligheid57,5%
42,6%Onderwijs61,4%
37,2%Gezondheid60,6%
56,5%Kunst en cultuur34,3%
28,8%Economische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
61,6%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
49,5%WoonomgevingC
57,5%VeiligheidD
61,4%OnderwijsE
60,6%GezondheidF
34,3%Kunst en cultuurG
59,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,3%
63,4%Water70,7%
38,7%Afval en grondstoffen69,5%
37,5%Energie34,9%
29,8%Natuur en landschap33,7%
42,2%Hinder en calamiteiten74,3%
60,3%Lucht50,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,3%BodemA
70,7%WaterB
69,5%Afval en grondstoffenC
34,9%EnergieD
33,7%Natuur en landschapE
74,3%Hinder en calamiteitenF
50,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,4%
35,3%Arbeid54,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,3%
37,1%Kennis52,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,4%ConcurrentievermogenA
54,9%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,1%KennisE