Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Koggenland

Koggenland

54,1%sociaal-cultureel
49,7%ecologisch
47,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,9%
36,5%Politieke participatie50,8%
52,7%Woonomgeving57,3%
52,8%Veiligheid56,3%
42,6%Onderwijs49,1%
37,2%Gezondheid65,5%
56,5%Kunst en cultuur33,6%
28,8%Economische participatie68,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,9%Maatschappelijke participatieA
50,8%Politieke participatieB
57,3%WoonomgevingC
56,3%VeiligheidD
49,1%OnderwijsE
65,5%GezondheidF
33,6%Kunst en cultuurG
68,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,9%
63,4%Water44,8%
38,7%Afval en grondstoffen48,8%
37,5%Energie36,1%
29,8%Natuur en landschap28,2%
42,2%Hinder en calamiteiten59,7%
60,3%Lucht51,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,9%BodemA
44,8%WaterB
48,8%Afval en grondstoffenC
36,1%EnergieD
28,2%Natuur en landschapE
59,7%Hinder en calamiteitenF
51,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,1%
35,3%Arbeid52,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,8%
37,1%Kennis35,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,1%ConcurrentievermogenA
52,1%ArbeidB
37,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,0%KennisE