Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lansingerland

Lansingerland

51,0%sociaal-cultureel
42,9%ecologisch
50,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie34,5%
36,5%Politieke participatie50,3%
52,7%Woonomgeving60,8%
52,8%Veiligheid58,2%
42,6%Onderwijs49,0%
37,2%Gezondheid69,8%
56,5%Kunst en cultuur25,4%
28,8%Economische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
34,5%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
60,8%WoonomgevingC
58,2%VeiligheidD
49,0%OnderwijsE
69,8%GezondheidF
25,4%Kunst en cultuurG
60,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,7%
63,4%Water36,2%
38,7%Afval en grondstoffen36,3%
37,5%Energie29,6%
29,8%Natuur en landschap41,5%
42,2%Hinder en calamiteiten46,0%
60,3%Lucht54,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,7%BodemA
36,2%WaterB
36,3%Afval en grondstoffenC
29,6%EnergieD
41,5%Natuur en landschapE
46,0%Hinder en calamiteitenF
54,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,3%
35,3%Arbeid54,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,9%
37,1%Kennis47,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,3%ConcurrentievermogenA
54,5%ArbeidB
34,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,1%KennisE