Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leudal

Leudal

50,1%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
46,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,4%
36,5%Politieke participatie45,9%
52,7%Woonomgeving42,4%
52,8%Veiligheid57,6%
42,6%Onderwijs57,5%
37,2%Gezondheid55,1%
56,5%Kunst en cultuur35,3%
28,8%Economische participatie61,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,4%Maatschappelijke participatieA
45,9%Politieke participatieB
42,4%WoonomgevingC
57,6%VeiligheidD
57,5%OnderwijsE
55,1%GezondheidF
35,3%Kunst en cultuurG
61,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,9%
63,4%Water61,3%
38,7%Afval en grondstoffen54,2%
37,5%Energie28,1%
29,8%Natuur en landschap38,8%
42,2%Hinder en calamiteiten61,7%
60,3%Lucht39,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,9%BodemA
61,3%WaterB
54,2%Afval en grondstoffenC
28,1%EnergieD
38,8%Natuur en landschapE
61,7%Hinder en calamiteitenF
39,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,9%
35,3%Arbeid44,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
37,1%Kennis42,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,9%ConcurrentievermogenA
44,3%ArbeidB
40,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,8%KennisE