Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maasgouw

Maasgouw

50,6%sociaal-cultureel
48,8%ecologisch
39,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,9%
36,5%Politieke participatie43,4%
52,7%Woonomgeving39,8%
52,8%Veiligheid61,0%
42,6%Onderwijs53,6%
37,2%Gezondheid50,9%
56,5%Kunst en cultuur58,0%
28,8%Economische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,9%Maatschappelijke participatieA
43,4%Politieke participatieB
39,8%WoonomgevingC
61,0%VeiligheidD
53,6%OnderwijsE
50,9%GezondheidF
58,0%Kunst en cultuurG
55,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,4%
63,4%Water41,8%
38,7%Afval en grondstoffen51,1%
37,5%Energie23,3%
29,8%Natuur en landschap66,7%
42,2%Hinder en calamiteiten54,0%
60,3%Lucht47,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,4%BodemA
41,8%WaterB
51,1%Afval en grondstoffenC
23,3%EnergieD
66,7%Natuur en landschapE
54,0%Hinder en calamiteitenF
47,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,8%
35,3%Arbeid40,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,4%
37,1%Kennis33,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,8%ConcurrentievermogenA
40,8%ArbeidB
34,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,2%KennisE