Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eemsmond

Eemsmond

43,4%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
46,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,5%
36,5%Politieke participatie58,6%
52,7%Woonomgeving29,4%
52,8%Veiligheid53,3%
42,6%Onderwijs40,2%
37,2%Gezondheid38,1%
56,5%Kunst en cultuur44,2%
28,8%Economische participatie33,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,5%Maatschappelijke participatieA
58,6%Politieke participatieB
29,4%WoonomgevingC
53,3%VeiligheidD
40,2%OnderwijsE
38,1%GezondheidF
44,2%Kunst en cultuurG
33,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem83,4%
63,4%Water48,0%
38,7%Afval en grondstoffen35,0%
37,5%Energie35,8%
29,8%Natuur en landschap18,4%
42,2%Hinder en calamiteiten67,2%
60,3%Lucht33,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
83,4%BodemA
48,0%WaterB
35,0%Afval en grondstoffenC
35,8%EnergieD
18,4%Natuur en landschapE
67,2%Hinder en calamiteitenF
33,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,9%
35,3%Arbeid36,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
37,1%Kennis26,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,9%ConcurrentievermogenA
36,9%ArbeidB
46,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,5%KennisE