Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gemert-Bakel

Gemert-Bakel

51,7%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
47,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,1%
36,5%Politieke participatie45,1%
52,7%Woonomgeving56,5%
52,8%Veiligheid60,9%
42,6%Onderwijs49,6%
37,2%Gezondheid59,4%
56,5%Kunst en cultuur35,3%
28,8%Economische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,1%Maatschappelijke participatieA
45,1%Politieke participatieB
56,5%WoonomgevingC
60,9%VeiligheidD
49,6%OnderwijsE
59,4%GezondheidF
35,3%Kunst en cultuurG
53,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,4%
63,4%Water62,5%
38,7%Afval en grondstoffen59,6%
37,5%Energie26,4%
29,8%Natuur en landschap41,3%
42,2%Hinder en calamiteiten73,6%
60,3%Lucht49,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,4%BodemA
62,5%WaterB
59,6%Afval en grondstoffenC
26,4%EnergieD
41,3%Natuur en landschapE
73,6%Hinder en calamiteitenF
49,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,6%
35,3%Arbeid48,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,9%
37,1%Kennis31,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,6%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
34,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,9%KennisE