Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Halderberge

Halderberge

49,3%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
42,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,0%
36,5%Politieke participatie42,7%
52,7%Woonomgeving46,8%
52,8%Veiligheid62,5%
42,6%Onderwijs54,6%
37,2%Gezondheid48,7%
56,5%Kunst en cultuur44,1%
28,8%Economische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,0%Maatschappelijke participatieA
42,7%Politieke participatieB
46,8%WoonomgevingC
62,5%VeiligheidD
54,6%OnderwijsE
48,7%GezondheidF
44,1%Kunst en cultuurG
51,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,8%
63,4%Water60,3%
38,7%Afval en grondstoffen46,0%
37,5%Energie38,0%
29,8%Natuur en landschap35,0%
42,2%Hinder en calamiteiten56,3%
60,3%Lucht58,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,8%BodemA
60,3%WaterB
46,0%Afval en grondstoffenC
38,0%EnergieD
35,0%Natuur en landschapE
56,3%Hinder en calamiteitenF
58,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,3%
35,3%Arbeid43,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,6%
37,1%Kennis32,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,3%ConcurrentievermogenA
43,3%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,2%KennisE